Contact

联系我们

招生热线:0755-82321964

罗湖桥实验幼儿园近期活动安排

当前位置 :网站首页 > 关于我们 > 大事纪要

罗湖桥实验幼儿园近期活动安排

* 来源 : 罗湖桥实验幼儿园近期活动安排 * 作者 : lhqsyyey * 发表时间 : 2017-09-27 * 浏览 : 15

罗湖桥实验幼儿近期活动安排

9月29日             全园消防演习

9月30日             读书月启动仪式

10月全月            家长课堂讲故事

10月27日           亲子故事比赛